Pogoji za oddajo vizitke

Z oddajo malih oglasov preko spletne strani IDEAcompetitions.com omogočamo našim oglaševalcem hitro in kvalitetno oddajo oglasov - popolnoma brezplačno!

Network je posredniški sistem med kupci in prodajalci.

Uporaba oglasnega portala network je popolnoma brezplačna.

Network nastopa le kot oglasni portal. Odgovornost za uporabo tega portala nosijo sami uporabniki. Network ni povezan z avtorji malih oglasov in ni odgovoren za njihovo vsebino.

Uporabniki sistema network se zavezujejo, da bodo njihovi vsebinski in slikovni oglasi resnični in da ne bodo vsebovali erotičnih oziroma slik neprimernih za mlajše od 18 let ter; da ne bodo oglaševali prodaje ponarejenega ali ukradenega blaga oziroma blaga, katerega promet je z zakonom prepovedan. Oddajanje oglasov z namenom reklamiranja drugih spletnih strani je prepovedano in taki oglasi bodo brez izjem izbrisani iz našega sistema.

Upravljalci strani network-a si pridržujejo pravico, nemudoma črtati s seznama uporabnikov tiste, ki bi kršili ta pravila ali kako drugače škodovali sistemu network, njenim upravljalcem oziroma lastnikom.

Ker nastopa network kot oglasni prostor, je sam kupoprodajni postopek prepuščen izključno prodajalcu in kupcu, vključno z kupnino in dostavo. Z oddajo oglasa in sprejemom le-tega se vzpostavi med prodajalcem in kupcem obligacijsko razmerje. Zato se vsi morebitni spori iz tega razmerja (kot zaradi resničnosti podatkov o uporabniku, o vsebini ponudbe, o predmetu in ceni ponudbe ipd.) rešujejo izključno med prodajalci in kupci.

Ko v oglasu ni navedene cene in je le ta prikazana z 0,00 eur, pomeni, da prodajalec ne prodaja blaga za 0,00 eur, ampak, da cena v oglasu ni navedena.

Vsak udeleženec sistema dovoljuje uporabo danih osebnih podatkov za namen sistema, network pa se zavezuje te podatke uporabiti le v namen, za katerega so bili pridobljeni.

Vsak udeleženec sistema sprejema ta pravila ter se izrecno odreka pravici izterjave morebitne odškodnine, nastale iz zgoraj navedenega razmerja med prodajalcem in kupcem.

Kopiranje kateregakoli dela portala network, vključno z vsemi podatki, ki jih priskrbijo naši uporabniki, ni dovoljeno brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja upravljalcev portala.

Upravljalci strani network in njeni lastniki ne odgovarjajo za posredno ali neposredno škodo, ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa ali napak v delovanju spletne strani www.IDEAcompetitions.com. Ravno tako, v nobenem primeru ne odgovarjajo za posredno ali neposredno nastalo škodo, nobeni fizični ter nobeni pravni osebi, ki bi lahko bila ali je bila na kakršenkoli način oškodovana, v povezavi s pletno stranjo www.IDEAcompetitions.com !

Network bo uporabnikom pošiljal le elektronsko pošto, ki je neposredno povezana s sistemom in aktivnostmi portala.